System Engineer

Your responsibilities

As Systems Engineer you will be responsible for overall architecture of a propulsion system as well as for ensuring that the project meets technical requirements from the beginning till the very end. This position requires knowledge from many engineering disciplines.

Your tasks will include:

 • Creating algorithms, system descriptions and documentation,
 • Requirements management,
 • Creating systems architecture,
 • Preparing systems concepts and quotation,
 • System components selection,
 • Commissioning and tests,
 • Direct contact with clients and suppliers,
 • Close cooperation with other company divisions.

Our requirements

 • Bachelor’s degree in Engineering,
 • Good Polish skills,
 • Good English skills - documentation is in English,
 • Ability to read electrical schematics,
 • Programming skills (any language),
 • Experience with embedded systems,
 • Knowledge from many engineering disciplines,
 • Experience with safety-critical applications,
 • Availability to travel.

Nice to have:

 • Experience with Model-based design (MBD) and Model-based systems engineering (MBSE),
 • Experience with Simulink/Stateflow,
 • Passion for sailing/motor boats,
 • Experience with electric propulsion systems,
 • Experience with CAN and protocols: J1939, CANopen, NMEA2k,
 • Experience with requirements management,
 • DFMEA, DVP&R,
 • Driving license.

What we offer

 • Taking part in unique and innovative projects,
 • Strong influence on the product,
 • MultiSport.
 • Sharing the costs of sports activities,
 • Private medical care,
 • Sharing the costs of professional training & courses,
 • Flexible working time,
 • Integration events,
 • No dress code,
 • Coffee / tea,
 • Parking space for employees,
 • Opportunity to obtain permits and licenses.

Looking for a rewarding career in a dynamic and innovative company? Look no further than AMPROS! We are a company that specializes in designing and building purely electric and electric hybrid propulsion systems for luxury yachts. As a team of dedicated professionals with solid electromobility experience, we pride ourselves on providing our customers with complete, integrated solutions that are both efficient and reliable.
 
Our current project is the Sialia 57 yacht, an electric motorboat with a 400 kW range extender. With two 400 kW electric motors and a 240 kWh lithium-ion battery system, this yacht represents the cutting edge of clean energy technology.
 
At AMPROS, we believe that quality is key to success, and we work hard to ensure that every product we create is the best it can be. What sets us apart from big corporations is our commitment to a culture of openness and innovation. Our employees have direct contact with the product, and are encouraged to explore their own ideas and contribute to the success of the company.
 
Join us at AMPROS and help us shape the future of clean energy yachting!

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do AMPROS sp. z o.o. z siedzibą w: Sokołowska 47A, 05-806 Warszawa (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: praca@ampros.pl.
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: praca@ampros.pl.
©2024 AMPROS
Designed and developed by & crew