Embedded Software Engineer

Your responsibilities

As an Embedded Software Engineer at Ampros, you will play a crucial role in developing cutting-edge software to power our innovative electric and hybrid propulsion systems. Your responsibilities will revolve around creating a seamless user experience while prioritizing efficiency.

Your tasks:

 • Development of embedded software (C/C++) for cutting edge yachts’ propulsion systems 
 • Participation in code reviews
 • Establishing project specifications and technical direction 
 • Creating a framework of technical standards and procedures  
 • Overseeing software quality and system modifications
 • Guiding team members with troubleshooting technical issues and work prioritization 
 • Taking action in the compliance process and documentation - sorry, we do not build toys
 • Assisting during the commissioning and field tests of the products

 

Your Skills 

 • Excellent knowledge of C/C++ 
 • Fluency in Version Control System tools (Git)
 • Experience with Real-Time Operating Systems, specifically experience with VxWork would be a huge bonus
 • Basic communication level of English

 

What we offer

 • Participation in unique, innovative projects
 • Solid impact on system design
 • Friendly atmosphere of a small team
 • Yes, we have a hybrid work style, but also a foosball table ;)
 • Sharing the costs of sports activities
 • Private medical care
 • Sharing the costs of professional training & courses
 • Flexible working time
 • Integration events
 • No dress code
 • Coffee / tea
 • Parking space for employees

 

Looking for a rewarding career in a dynamic and innovative company? Look no further than AMPROS! We are a company that specializes in designing and building purely electric and electric hybrid propulsion systems for luxury yachts. As a team of dedicated professionals with solid electromobility experience, we pride ourselves on providing our customers with complete, integrated solutions that are both efficient and reliable.
 
Our current project is the Sialia 57 yacht, an electric motorboat with a 400 kW range extender. With two 400 kW electric motors and a 240 kWh lithium-ion battery system, this yacht represents the cutting edge of clean energy technology.
 
At AMPROS, we believe that quality is key to success, and we work hard to ensure that every product we create is the best it can be. What sets us apart from big corporations is our commitment to a culture of openness and innovation. Our employees have direct contact with the product, and are encouraged to explore their own ideas and contribute to the success of the company.
 
Join us at AMPROS and help us shape the future of clean energy yachting!
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do AMPROS sp. z o.o. z siedzibą w: Sokołowska 47A, 05-806 Warszawa (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: praca@ampros.pl.
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: praca@ampros.pl.
©2024 AMPROS
Designed and developed by & crew